Kennel Longlow's

We breed, show & live our life with Basset Hound & Bulldog 

RASSTANDARD för Engelsk BulldoggFCI- nummer 149
Originalstandard 2004-03-24
FCI-Standard 2004-04-16; engelska
SKKs Standardkommité 2004-09-01

Ursprungsland/Hemland: Storbrittanien

Användningsområde: Sällskapshund

                                                                            FCI-Klassifikation: Grupp 2, sektion 2.1
 

Bakgrund/ändamål: Engelsk bulldogg är Englands nationalras. Som framgår av namnet har den förr använts till tjurhetsning (strid mellan hund och tjur) som innebar att hunden skulle bita sig fast i hundens mule och hänga kvar för att trötta ut tjuren. Speciella krav ställdes på hundens utseende för att denna verksamhet skulle kunna genomföras. Tjurhetsning var en gång i tiden en nationalsport i England och lär ha varit i bruk sedan 1200-talet. Tjurhetsning förbjöds i lag 1835. Rasen föll därefter nästan i glömska men entusiaster som ville behålla den avlade fram rasen till en trevlig sällskapshund. Därmed tog den moderna bulldoggen form, men dess nuvarande utseende har tämligen lite gemensamt med forna tiders hetshund.

Helhetsintryck: Engelsk bulldogg är en släthårig, kraftigt byggd hund, ganska lågställd, bred, kraftfull och kompakt. Huvudet är tämligen stort i förhållande till hundens storlek, men aldrig till sådan ytterlighet att det inverkar negativt på den allmänna symmetrin eller får hunden att verka deformerad eller påverkar dess rörelseförmåga. Ansiktet ska vara kort, nospartiet brett, trubbigt och uppåtsvängt. Andningssvårigheter är absolut inte önskvärt hos rasen. Kroppen skall vara kort och väl samlad men inte visa några tecken på överdriven fetma. Benen skall vara bastanta, väl musklade och i hård kondition. Bakpartiet är högt och starkt men något lättare i jämförelse med det tungt byggda frampartiet. Tikar är inte lika mäktigt byggda eller välutvecklade som hanhundar.

Uppförande/karaktär: Den Engelska bulldoggen ger intryck av beslutsamhet, styrka och aktivitet. Rasen skall vara alert, djärv, lojal, pålitlig och modig. Dess uppträdande skall vara oförskräckt men den ska ha ett tillgivet kynne.

Huvud: Sett från sidan verkar huvudet mycket högt (djupt) och kort, från bakskalle till nosspets. Panna skall vara flat med lös hud som bildar fina rynkor, vilka även förekommer runt huvudet. Rynkorna får varken vara uttalade eller hänga ned över ansiktet. Ögonbrynsbågarna skall vara framträdande, breda, kantiga och höga.  En djup och bred pannfåra skall löpa från stopet till mitt på skallen och den skall kunna skönjas ända till nackknölen.
Framifrån sett, med en tänkt linje dragen mitt i ansiktet, skall de båda ansiktshalvorna vara liksidiga. Ansiktet skall vara kort från främre kanten av kindbenet till nosen och huden skall vara rynkig. Avståndet från inre ögonvrån (eller från mitten av stopet mellan ögonen) till yttersta nostippen skall inte överstiga längden från nostippen till kanten av underläppen.

Skallparti: Skallen omkrets skall vara stor. Sedd framifrån verkar den mycket hög, mätt från underkäkens mungipa till toppen av skallen. Den skall också vara mycket bred och fyrkantig.

Stop: Stopet skall vara djupt med en bred fördjupning mellan ögonen.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara stor, bred och svart. Den får under inga omständigheter vara leverfärgad, röd eller brun. Nostryffeln skall ligga bakåt, mot ögonen. Näsborrarna skall vara stora, vida och öppna med en väl markerad, lodrät fåra mellan dem.

Nosparti: Nospartiet skall vara kort, brett, uppåtsvängt och mycket djupt från yttre ögonvrå till mungipa. Nosrynkan får inte vara så stor att den bryter linjen hos det tillbakalagda nospartiets profil.

Läppar: Läpparna skall vara tjocka, breda, hängande och mycket djupa. De skall helt täcka underkäkens sidor. Läpparna skall inte vara hängande framtill där de möts men väl täcka tänderna.

Käkar/Tänder: Käkarna skall vara breda, massiva och fyrkantiga. Underkäken skall vara uppåtsvängd och skjuta ut framför överkäken. Hörntänderna skall sitta brett isär. Sex små framtänder skall sitta i en jämn rad mellan hörntänderna. De stora och starka tänderna får inte synas då munnen är sluten. Framifrån sett skall underkäken vara placerad mitt under överkäken och de skall vara parallella.

Kinder: Kinderna skall vara väl rundade ända ut i sidled bakom ögonen.

Ögon: Ögonen skall, framifrån sett, vara lågt placerade, långt ifrån öronen. Ögonen och stopet skall ligga på samma raka linje, i rät vinkel mot pannfåran. De skall sitta brett isär, men yttre ögonvrån skall vara innanför kindens ytterkant. Ögonen skall ha rund form, vara måttligt stora och varken insjunkna eller utstående. Färgen skall vara mycket mörk, nästan svart. När blicken riktas rakt framåt får inget vitt synas. Ögonen skall vara fria från uppenbara ögonproblem.

Öron: Korrekt rosenöra; örat viks inåt, bakåt och örats fram- eller innerkant böjer sig utåt och bakåt så att inre delen av örat syns. Öronen skall vara högt ansatta och örats framkant skall, sett framifrån, ligga an mot skallens övre ytterkant. Öronen skall sitta så brett isär och så högt och långt från ögonen som möjligt. De skall vara små och tunna.

Hals :Halsen skall vara måttligt lång, mycket tjock, djup och stark. Nacken skall vara väl välvd. Den skall ha mycket lös, tjock och veckad hud på strupen som formar en hakpåse på varje sida och når från underkäken ned till bröstet.


Kropp: 
Överlinje:
Ryggen skall vara lätt sänkt bakom skuldrorna och därefter skall kotpelaren höja sig mot ländpartiet, vars högsta punkt skall vara högre än skulderpartiet, och sedan övergå i en mer abrupt kurva till svansen och forma en båge (karprygg) som är karakteristisk för rasen.

Rygg: Ryggen skall vara kort och stark, bred vid skuldrorna och avta i bredd mot det smalare ländpartiet.

Bröstkorg: 
Bröstkorgen skall vara bred, rund runt om, stor och djup. Även de bakre revbenen skall vara väl utvecklade. (Inga flata sidor utan väl rundade revben). Bringan skall vara mycket rymlig, rund och mycket djup från skuldrans högsta punkt till den lägsta, där den förenar sig med bröstkorgen. Den skall vara väl nedsänkt mellan frambenen och ha stort omfång och vara rund bakom frambenen.

Underlinje: Buklinjen skall vara uppdragen och inte nedhängande.

Svans: Svansen skall vara lågt ansatt, bäras ganska rakt ut och därefter krökt nedåt. Den skall vara rund och slät utan frans eller grovt hår. Svansen skall vara medellång, hellre kort än lång, tjock vid roten och direkt avsmalnande mot den tunna svansspetsen. Den skall bäras nedåt (utan att svanstippen har en tydlig uppåtkurva) och aldrig bäras över ryggen.

Extremiteter:
Framställ:
Frambenen skall vara mycket bastanta, staka och välutvecklade. De skall sitta brett isär. Benen skall vara raka, tjocka och muskulösa. De uppvisar en ganska böjd ytterlinje, men benstommen skall vara kraftig och rak, inte böjd och krokig. Frambenen skall vara korta i förhållande till bakbenen, men inte så korta att ryggen förefaller lång eller förhindrar hundens rörelser så att den blir ofärdig.

Skulderblad:  Skuldrorna skall vara breda, sluttande, djupa, mycket kraftfulla och muskulösa. De skall ge ett intryck av att vara "spikade" på kroppen.

Armbåge:  Armbågarna skall sitta lågt och stå väl ifrån bröstkorgen.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara korta, raka och starka.

Framtassar:  Framtassarna skall vara riktade framåt och endast vara lätt utåtriktade. De skall vara medelstora och lagom runda. Tårna skall vara kompakta, tjocka och väl åtskilda. Tålederna skall vara framträdande och höga.

BakställBakbenen skall vara kraftiga och muskulösa, längre än frambenen, så att ländpartiet höjs. Bakbenen skall vara långa och muskulösa från låret till hasen.

Knäled: Knäet skall vara rundat och en aning utåtriktat från kroppen.

Underben:  Underbenen skall vara korta, raka och starka.

Has:  Genom knäets konstruktion kommer hasorna närmare varandra och baktassarna riktas utåt. Hasorna skall vara lågt ansatta och lätt böjda.

Baktassar:  Baktassarna skall vara runda och kompakta. Tårna skall vara tjocka och väl åtskilda. Tålederna skall vara framträdande och höga.

Rörelser: På grund av sin kroppsbyggnad har engelsk bulldogg karakteristiskt tung och bundna rörelser. Den verkar att röra sig på tåspetsarna med korta, snabba steg. Bakbenen lyfts inte högt utan verkar glida över marken. Den springer med endera skuldran ganska framskjuten. Sunda rörelser utifrån typen är av största vikt.

Päls:
Pälsstruktur: 
Pälsen skall vara fin, kort, tät och slät, (hård endast genom sin korthet och täthet, inte sträv).

Färg:  Enfärgad eller enfärgad med svart mask eller svart nosparti. Brindle, röd i olika nyanser, fawn, blekgult, vitt och vitt med någon av tidigare nämnda färger. Färgerna skall vara lysande och rena. Opigmenterat, svart eller svart med tan är absolut inte önskvärt.

Storlek/vikt:
Vikt:
        Hanhund:    25 kg       Tik:      23 kg

Fel:  Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömmas i förhållande till graden av avvikelse och dess effekt på hundens hälsa och välbefinnande. Domare uppmanas att strikt följa denna standard samt notera följande fel.                              > Nosrynka som hänger över nostryffeln eller delvis döljer den.

Diskvalificerande fel:  >  Aggressivitet eller extrem skygghet.
                                                     > Hund som har andningssvårigheter.
                                                     > Inåtväxande svans.

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.